Compendium Financieel Recht

Dit compendium is bedoeld als eerste kennismaking met het financieel (toezicht)recht, zowel voor studenten als voor in de praktijk werkzame juristen. Het boek bevat een systematische en overzichtelijke behandeling van de voornaamste regels van het financieel (toezicht)recht. Uitgangspunt is daarbij het recht zoals dat thans luidt op basis van (de implementatie in het Nederlandse recht van) MiFID II/MiFIR, CRD IV/ CRR, AIFMD/UCITS en Solvency II, maar ook wordt aandacht besteed aan het Nederlands privaatrecht. Het boek begint met een hoofdstuk over de grondslagen van het financieel recht en de structuur en kernbegrippen van de Wft. Daarna volgt een hoofdstuk waarin de voornaamste financiële producten en instrumenten worden besproken. In de volgende hoofdstukken komen verschillende financiële ondernemingen aan bod: banken, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, pensioenfondsen en verzekeraars. Vervolgens wordt een hoofdstuk gewijd aan het aanbieden van financiële instrumenten aan het publiek en de (toelating tot de) handel van financiële instrumenten. Het boek sluit af met hoofdstukken over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van marktpartijen en toezichthouders en de taken en bevoegdheden van deze laatsten. De auteurs zijn allen werkzaam op het gebied van het financieel recht. Zij zijn aangesteld in de wetenschap, bij financiële ondernemingen, in de advocatuur, in de rechterlijke macht en bij de toezichthouder. Auteurs Mr. dr. S.B. van Baalen Mr. M.E.J. Bracco Gartner Prof. mr. K.W.H. Broekhuizen Mr. M.J. Giltjes Prof. mr. drs. M. Haentjens Mr. A.J.A.D. van den Hurk Prof. mr. E.P.M. Joosen Prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen Mr. R.K. Pijpers Prof. mr. R.P. Raas Prof. mr. W.A.K. Rank Dr. ir. E. Rogge Mr. G.P. Roth Mr. J.T. Tegelaar Prof. mr. J.W.P.M. van der Velden Mr. D.J. Verheij Prof. mr. H.M. Vletter-van Dort

€75,00